Aukokemp Babylon

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Vyhlášení výběrového řízení na pronájem stánku v Autokempu Babylon s.r.o.

Pronajímatel:

Autokemp Babylon s.r.o.

Babylon 27, 344 01

IČO:61776327

Kontaktní osoba jednatelka společnosti Simona Schlägelová, tel. 776 113 161

Společnost Autokemp Babylon s.r.o. vyhlašuje zkrácené výběrové řízení na pronájem stánku s občerstvením.

Zájemci mohou předkládat nabídky písemně v zalepené obálce do 10.5.2022 do 12.00 hodin, na adresu: Autokemp Babylon s.r.o., 344 01 Babylon 27 (budova Obecního úřadu). Obálku prosíme označit heslem "Výběrové řízení stánek"

Předmět nájmu: Stánek v areálu Autokempu Babylon s.r.o. s přilehlými prostory o výměře 64 m2, výčepní zařízení a vybavení. V případě zájmu o prohlídku objektu je možno se obrátit na výše uvedenou kontaktní osobu.

Účel pronájmu: prodej sortimentu zboží a zajištění občerstvení návštěvníků areálu
Doba pronájmu: od 15.5.2022 do 30.9.2022
Adresa areálu: Babylon 105, 344 01

Podmínky účasti:
- oprávnění na provoz pohostinské činnosti dle živnostenského zákona, doložit praxi
- minimální nabízená výše nájemného 5000 kč za započatý měsíc provozu, součástí nájemného není úhrada za spotřebovanou energii a vodu.
- nabízený sortiment a jeho šíře
- provozní dobu minimálně od 8.00 a maximálně do 22.00 hodin, zajistit provoz během celého dne (snídaně, obědy, večeře).

Součástí nabídky budou identifikační a kontaktní údaje žadatele, doložená praxe v oboru, nabízená výše nájemného, návrh provozní doby , případně další nabídky spolupráce s Autokempem Babylon s.r.o.. Podáním nabídky žadatel souhlasí s uvedenými podmínkami pronájmu, které budou zahrnuty do nájemní smlouvy.

Nájemce bude vybrán formou výběrového řízení, pronajímatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců o pronájem, případně výběrové řízení zrušit.

Vyhodnocení nabídek bude oznámeno přihlášeným zájemcům do 13.5.2022 písemnou formou.

Autokemp Babylon