Aukokemp Babylon

VYCHÁZKY A VÝLETY

pěšky po Chodsku

LUČINA

zaniklá místa Českého lesa

Vyhlídka Výhledy

Horní Chodsko, kde se právě nacházíte, se rozkládá při česko-bavorské hranici mezi Domažlicemi a bavorským městečkem Waldmünchen. Kraj s bohatou historií a neporušenou přírodou je protkán hustou sítí turistických stezek. Specifická historie Chodska nás zavádí k samým počátkům českého království. 
Výhledy jsou významný turistický bod Chodska (705m), stojí zde majestátní pomník J. Š. Baara. Z Výhledů je překrásný pohled na Trhanov, Chodov, Hrádek a Domažlice. Baarovo muzeum se nachází na náměstí v čp. 140. Patrová budova, krytá mansardovou střechou, pochází z 1/2 19. století. Sbírky zde umístěné upomínají na spisovatele J. Š. Baara a v exponátech přibližují chodský národopis. V místě Baarova rodného domu čp. 94, při silnici v horní části náměstí, je zasazena pamětní deska.

Autokemp Babylon