Aukokemp Babylon

Platby formou příspěvku FKSP

čtěte prosím pozorně 

   Autokemp Babylon s.r.o. umožňuje platbu vašeho pobytu zaměstnavatelem - fakturou podle účetních a právních předpisů - různé zaměstnanecké fondy (například z fondu FKSP apod.)


Na co vše lze využít platbu fakturou?

  Úhradu formou příspěvku zaměstnavatele je možné uplatnit jak na pobyt v ubytovacích zařízeních autokempu (chatičky), tak ve vlastním ubytování (stan, karavan, obytný vůz). 

Je částka formou faktury omezena?

Ne, není.

 Fakturu můžeme vystavit na celou částku za váš pobyt nebo na částku, kterou vám schválí váš zaměstnavatel. 

Co je FKSP?

  FKSP je Fond kulturních a sociálních potřeb, tento fond zřizují ti zaměstnavatelé, kteří jsou organizační složkou státu (například ministerstva), státní příspěvkovou organizací nebo příspěvkovou organizací zřízenou územními samosprávnými celky.

Co potřebujeme vědět MY, abychom daňový doklad vystavili podle regulí a správně?

  Faktura musí být vystavena na fakturační údaje vašeho zaměstnavatele IČ, DIČ, sídlo, 

 Musíme znát kontakt na osobu, která tuto agendu vyřizuje,


Pokud chcete využít možnost úhrady pobytu fakturou, 
požádejte svého zaměstnavatele o informace jakými pravidly
se řídí poskytování příspěvků ve vaší organizaci.  


  Kdy je potřeba platbu řešit?

  CO NEJDŘÍVE.

Každý podnik má svá pravidla, každý zaměstnavatel požaduje v textu faktury něco jiného atp., navíc celou agendu vašeho požadavku nezpracováváme v rezervačním programu v kempu, ale předáme ji jednatelce kempu, která v souladu s právními předpisy zpracuje doklad v účetním programu a ten zašle vašemu účetnímu oddělení. 

Na fakturaci by se mělo začít pracovat nejméně měsíc před vaším nástupem a minimálně čtrnáct dní před vaším příjezdem by měla být částka připsána na účet. 

Všechny objednávky FKSP řešíme individuálně .

Více detailů se dozvíte na telefonním čísle:

+420 773 123 697

Autokemp Babylon